Platform NOG is een samenwerkingsverband tussen betrokken bewoners- en belangenorganisaties. Zij heeft zich tot doel gesteld om realisatie van de Duinpolderweg tegen te houden zolang de noodzaak van deze weg niet onomstotelijk is aangetoond. 

Zie uitgebreide informatie en onderbouwing: www.geenduinpolderweg.nl 

Vertegenwoordigd in Platform NOG zijn:

  • Dorpsraad Vogelenzang
  •  Dorpsraad Bennebroek
  •  Wijkraad Oostduin (Hillegom)
  •  Platform de Zilk
  •  Stichting Niet door de Zilk
  •  Stichting Bescherming Erfgoed Zuid Kennemerland
  •  Vereniging tot behoud v.h. landelijk karakter van Vogelenzang
  •  Milieudefensie Haarlem